Club Crew - vast personeel

Volgende personen zijn voor het seizoen 2024 aangesteld door de Raad van Bestuur Vereniging.

Arne Kindt, Algemeen (Sporttechnisch) Coördinator:  functie= Algemeen Management van Twins Club, concipiëring en organisatie van de portfolio Twins Club

Fleur Vandekinderen, Administratief Coördinator: functie= Administratief kader van de sportieve werking, communicatie en organisatie secretariaat.

Hanne Monteyne, Lesgever-Coach: functie= Organisatie ledenservice, trainingen, reddingsdienst.  Lesgeven en coachen van sportactiviteiten.

Onze Crew wordt op jaarbasis aangevuld met beachmasters, lesgevers en coaches.

 

Informatienota - Vrijwilligerswerk Twins Club 2024

Twins Club vzw is een vereniging die conform haar missie sport concipieert, organiseert en begeleidt. Hiervoor doet zij beroep op vrijwilligers die onbezoldigd (geen loon) en vrijwillig meehelpen met de organisatie.

Vrijwilligers kunnen dus meehelpen aan:

  • de op- en afbouw van de surfclub,
  • de organisatie van een watersportschool, van een ledenservice en van sportieve clubevents
  • de organisatie van een veilige sportbeoefening.

Twins Club sluit voor haar vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af en kan ook een vergoeding voorzien door uitbetaling van een forfaitaire kostenvergoeding. 

De vergoeding die de vrijwilligers ontvangen is dus geen loon voor prestaties (er is geen arbeidsovereenkomst): zij is vrij van bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen.

De vergoeding van de club is een tegemoetkoming voor gsm-gebruik, verplaatsingen, beroepskledij, voeding en dranken, sportkledij en sportmaterialen, sporttechnische research, voorbereidingen voor lessen of trainingen, ea....

In 2024 zal elke clubvrijwilliger voor elke dag (6u of meer) prestatie max. € 40,- ontvangen. Op jaarbasis zal de totale forfaitaire vergoeding per persoon maximum € 3047,43,- bedragen (maximale vergoeding Twins Crew). Elke vrijwilliger waakt zelf over zijn vrijgestelde maxima (en geeft dit door aan Twins Club).

De Administratief Coördinator houdt een nominatieve lijst bij met de vergoeding per dag; de vergoedingen worden telkens voor de 6de van iedere maand overgeschreven rekeningnummer van de vrijwilliger (IBAN),conform de voorafgaande en nog niet overgeschreven prestaties?

Voorwaarden zijn de ondertekening van:

  • de informatienota vrijwilligerswerk.
  • het clubcharter (en een correcte opvolging).
  • de ondertekening van de voorafgaande prestaties op de lijst.

Twins Club wil graag nog haar respect voor de vrijwilligers benadrukken. De club wil via aanvullende incentives de inzet en de bereidheid van haar vrijwilligers voor de sportclub verhogen.