Mission Statement

Twins Club wil zoveel als mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen motiveren tot buiten sporten.  De uitvalbasis van Twins Club is het strand van Bredene waar zij alle disciplines van surfsporten (en fietsen) in verschillende organisatievormen het hele jaar wil concipiëren, organiseren en begeleiden. Out of Home focust onze club op deze en andere surfsporten (ski - snowboard) binnen gelijkaardige doelen.

Twins wil haar doel op professionele, aangename en veilige wijze organiseren en kan hiertoe alle middelen, in eigendom of huur, verwerven of gebruiken.

 

 

 

ClubBestuur

Twins Club vzw - STATUTEN

Publicaties in het belgisch staatsblad :

Eerste publicatie van onze statuten dd 22 april 1986 (registratienr. 11.370 – 86)

Wijzigingen en herverkiezingen bestuurders op 7 mei 1987 (nr. 6577) – 25 mei 1989 (nr.6141) – 15 jan 2002 (nr. 768) -  jan 2006) - 21 maart 2021

De huidige statuten zijn neergelegd op de griffie van koophandel te Brugge op 30 september 2021 en zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021.

Volgende bestuurders zijn nu benoemd conform de statuten : Johan Kindt, Patrick Kindt, Bruno Vanoverbeke, Verhaeghe Hilde, Casier Stefaan, Tim Philippé, Noémie Wouters, Jill Vanacker, Werner Dietvorst, Maarten Gielen en Verstraete Steven.

Johan Kindt is voorzitter van de Raad van Bestuur, Noémie Wouters is penningmeester, Patrick Kindt is secretaris, Jan Albert is commissaris (niet-bestuurder) en Fernand Casier (mede-oprichter van de club) is ere-lid.

 

 

 

ClubCrew

Volgende personen zijn voor het seizoen 2023 aangesteld door de Raad van Bestuur Vereniging.

Fleur Vandekinderen, Administratief Coördinator. 

Hanne Monteyne, Sporttechnisch Coördinator.

Arne Kindt, Sporttechnisch Coördinator. 

 

Informatienota - Vrijwilligerswerk Twins Club

Twins Club vzw is een sportvereniging met als doel om sportbeoefening (algemeen) en watersporten (specifiek) te promoten.

De vereniging zal voor haar sportieve organisatie beroep doen op vrijwilligers die onbezoldigd en onverplicht meehelpen aan de organisatie van alle activiteiten die de werking van de sportvereniging ondersteunen.

Vrijwilligers zullen dus meehelpen om de op- en afbouw van de surfclub, de organisatie van een watersportschool, de organisatie van een ledenservice op het strand, de organisatie van veiligheid en de organisatie van sportieve clubevents verzorgd en vlot te kunnen uitvoeren.

Twins Club sluit voor haar vrijwilligers een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af en kan ook een vergoeding voorzien via een forfaitaire kostenvergoeding. Die vergoedingen zullen worden geboekt als werkingskosten.

De vergoeding die de vrijwilligers ontvangen is geen loon voor prestaties en is dus buiten het kader van een arbeidsovereenkomst: de vergoeding staat dus los van aansprakelijkheid en verzekeringen, van bijdragen aan de sociale zekerheid, van fiscale fiches en van belastingen.

De vergoeding van de club is een tegemoetkoming voor gsm-gebruik, verplaatsingen, kledij, voeding en dranken, sportkledij en sportmaterialen, research, voorbereidingen lessen en trainingen, ea.... Die kosten moeten niet worden verantwoord via facturen of nota's.

In 2023 zal elke clubvrijwilliger voor elke dagprestatie € 35,- ontvangen. Op jaarbasis zal de totale verhoogde forfaitaire vergoeding (sportvereniging) per persoon maximum € 2987,70,- bedragen (wettelijk bepaalde geïndexeerde maxima voor lesgevers, trainers, coaches, logistieke support van de sportieve werking, beachmaster in 2023).

In overleg met een administratief medewerker waakt ook elke vrijwilliger zelf over zijn vrijgestelde maxima want Twins Club vzw weet niet of de vrijwilliger elders ook nog vergoedingen voor vrijwilligerswerk ontvangt.

De Administratief Coördinator houdt een nominatieve lijst bij met de opdracht en vergoeding per dag; de vergoedingen worden op het secretariaat per dag ondertekend door de vrijwilliger. Per maand, volgend op de prestaties, wordt de vergoeding overgeschreven op de rekening van de vrijwilliger (telkens voor de 10e van de maand).  Bij aanvang van vrijwilligerswerk is elke vrijwilliger op de hoogte van de regelingen en maakt hij naam, adres en bankrekening in IBAN over op het secretariaat.

Indien de vrijwilliger geen vergoeding wenst te ontvangen, zal de club zijn appreciatie niet financieel overmaken. 

Twins Club wil graag nog haar respect voor de vrijwilligers benadrukken. De club wil via aanvullende incentives de inzet en de bereidheid van haar vrijwilligers voor de sportclub verhogen. De vrijwilliger komt ten allen tijde op voor "zijn" club.

 

 

 

Clubcharter

“Jonge School” - Onze club organiseert een ledenservice, reddingsdienst, schoolsportdagen, sportkampen en trainingen voor kinderen en jongeren. Wij zoeken sportbeleving, veiligheid, eerlijkheid en inzet. En verwarren inzet niet met veel prestatiedruk in competitieverband. Altijd een beetje relativeren en soul behouden. En vooral dus veel sporten.

Respect voor alle leden en deelnemers aan sport- en schoolactiviteiten. Niet alle jongeren en kinderen zijn gelijk; respecteer elk kind: al is ie blank of zwart, of heeft ie deze of gene overtuiging, is ie rijk of arm aan talenten. Iedereen graag na een dag op onze club met de smile terug naar huis.

Respecteer de integriteit. Onze jongeren krijgen er van langs: gezondheidsrisico’s, machtsmisbruik of pestgedrag. Elke lesgever, coach of trainer waardeert de fysieke en psychische integriteit van elke jongere. Empathie dus voor jullie gasten; focus niet op jezelf en jouw goesting of gevoelens. Er is door de club een contactpersoon API (aanspreekpunt integriteit) aangesteld waar alle leden en deelnemers aan schoolactiviteiten terecht kunnen met hun problemen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Hou van soul en fairplay. We zijn een brede club en organiseren zowel recreatie op instapniveau als competitie voor toppers, maar waarden van soul en fairplay zijn op elk niveau van toepassing. We houden net iets minder van nijd en frustratiegedrag. Kijk altijd achter de schermen van frustratie en speel daar op in (iemand die alleen maar chagrijnig loopt te schelden, heeft misschien ondraaglijk veel last van pijn). Help 'm.

Solidair en verdraagzaam in teamverband. Twins Club is een brede Bredense club, geen plek voor 5 clubs met evenveel disciplines. Dus zitten zeilers, kiters, surfers en golfsurfers samen onder één dak. Van ons mag iedereen rekenen op verdraagzaamheid.

Zin voor verantwoordelijkheid naar het team. Twins crew is stipt op tijd en draagt zorg voor de outfits, alle sportmaterialen en de clubaccommodaties. De club zorgt voor knappe Quiksilver en Roxy kledij; hou ze ook netjes en knap. Wie op de club werkt, draagt exclusief Quiksilver (of Roxy kledij). Tijdens de maaltijden wordt gezamelijk (en na de leden/ campers/ leerlingen) gestart en wordt koffie of thee bedeeld na het afruimen.

Respect voor de omgeving; duinen, strand en zee. Even tegen alle surflogica in: een club hoeft niet ordeloos en vuil te zijn, maar mag dus netjes, op orde en verzorgd zijn. Omdat zowat iedereen houdt van “gekuist” en eigenlijk niemand van blik, papier, etensresten die rondslingert. Hoewel geen “core-job” loopt in onze club niemand voorbij vuiligheid. Zo blijven we de mooiste club op de mooiste plek aan zee.

Inzet voor activiteiten; vrijwillige prestaties en vergoedingen. Er zijn op de club een pak jobs; wij houden de kerk in het midden en proberen iedereen gemotiveerd aan de slag te houden. Zeg het ons als je de regeling niet goed vindt. Twins Club houdt niet van opportunisme; we appreciëren iedereen die buiten de lijntjes van de vergoedingen of competentie gaan (schopwerk, strandopkuis, helpen op events). En wie gedreven opkomt voor "zijn" club.

Goede service voor alle strandgasten en sport stimulerend gedrag. Onze crew sport veel en vaak op het strand. In de fatboys of handen in de zakken tijdens de uren en telkens weer zware inspanningen leveren om je lijf uit de ligzetel of ligzak te krijgen, kan niet. Service vanuit een lighouding is taboe. Strandgasten worden snel en vriendelijk geholpen.

Veilig sporten en veilig gedrag bewerkstelligen. Rescue service met verantwoordelijkheid maar zonder pretentie: geef uitleg wanneer iets niet kan. Een goede redder op onze club is iemand die echt houdt van redden en redder zijn; te herkennen aan “altijd naar de zee aan het kijken”, zelf met de rug ernaar. Concreet staat ie wel aan de waterlijn vanaf één watersporter in zee, en gaat ie op zee met wetsuit en zwemvest en kill switch om de pols.

 

Intern Reglement

Intern Reglement van Twins Club vzw 

     1. Lidmaatschap is individueel, per duo of per familie en wordt op jaarbasis afgesloten.

het lidmaatschap van Twins Club loopt over één jaar en is persoonlijk: het loopt van 1 januari tot 31 december in het jaar waarin het lidgeld is overgemaakt. De prijzen van het lidmaatschap kunnen op de site worden afgelezen. De club gedoogt in, elk jaar volgend op het lidmaatschap, de ledenvoordelen (berging en behoud kooi) tot 21 maart. 

De correcte prijzen van lidmaatschap 2023 zijn vermeld op het online inschrijfformulier en in het Twins Magazine 2023. Het totaal van lidmaatschap wordt geduid op het inschrijfformulier en is het bedrag dat via online betaling of per overschrijving op de clubrekening moet worden overgemaakt.  Het secretariaat volgt een correcte berekening en betaling op.

Alle leden worden aangesloten bij de Wind- en Watersport Federatie en zijn verzekerd voor het beoefenen van het zeilen in alle disciplines vermeld in de sporttakken lijst van de Vlaamse Regering en dit binnen clubverband. 

De clubactiviteiten en hun prijzen worden via de websites, via het clubmagazine en via e-mails aan de leden overgemaakt.

De webcams en het weerstation zijn beschikbaar en functioneel vanaf 31 maart 2019.  

Clubnieuws wordt via NewsletterFacebook, Twitter en Instagram overgemaakt. Essentiële informatie voor alle leden wordt altijd per newsletter en sociale media doorgestuurd. Inhoud op sociale media worden door het management opgevolgd. Wie niet conform de waarden en normen van Twins Club communiceert wordt hierop gewezen.

 

     2. Dagverblijf in de beachclub.

Wie geen lid is van de club kan een tijdelijk lidmaatschap afsluiten. Gedurende één dag heeft hij of zij dan dezelfde voordelen als leden in de beachclub. De prijzen en voorwaarden voor daglidmaatschap zijn in de brochure vermeld. Dagleden plus kunnen hun dagverblijf aanvullen met lessen; prijzen van het surplus zijn in de brochure vermeld. 

De dagleden zijn niet verzekerd tijdens het watersporten en krijgen geen lidkaart van de club.

Gasten die zich niet melden aan de beachmaster en gebruik maken van clubmaterialen (ligstoelen, sportmaterialen, surfboards, ed..) worden daglid en betalen de bijhorende vergoeding.

 

 

      3. Gebruik van het CLUBHUIS en kortingen in de strandbar

Gebruik van het clubhuis en de surfers bar.

Het clubhuis is vrij toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren.  De Peak Lounge houdt exclusief gebruik in voor leden in de zomerperiode: indien groepen gebruik maken van de Peak Lounge worden leden hiervan op de hoogte gesteld. Leden hebben dan geen toegang tot de Peak Lounge en/of de boventerrassen.

Eigen dranken, picknick of maaltijden ZIJN NIET TOEGELATEN in het Clubhuis of op de terrassen van het Clubhuis.

Honden en wetsuits zijn toegelaten op alle terrassen en in de bar beneden, maar zijn NIET TOEGELATEN in de Peak Lounge binnen.

Roken is enkel toegelaten op de benedenterrassen. Roken is dus NIET TOEGELATEN in het Clubhuis en op de boventerrassen van het clubhuis.

Voor snacks en maaltijden maken de leden gebruik van het clubaanbod: er kunnen door leden geen maaltijden per traiteur worden besteld (pizza’ s ed) voor gebruik in het clubhuis.

Leden hebben geen voorrang in bediening tov gasten. 

Kortingen in de strandbar: All-in Leden krijgen 20% SURPLUS OP DE STORTINGEN OP DE PERSOONLIJKE REKENING; zij kunnen dit pas doen nadat hun ledenbijdrage is overgemaakt.  Jongeren onder 16 jaar kunnen geen rekening openen in de bar en kunnen geen alcohol bestellen. (ook niet wanneer de ouders op het terras zitten.)

Via hun rekening kunnen leden consumeren zonder centen-op-zak; alleen stortingen als veelvoud van € 25,- euro kunnen op de barrekening worden gestort.

Elk lid krijgt na afname van zijn rekening een ticket met vermelding van de “huidig saldo”. Die print wordt door leden verplicht opgevraagd aan de kassa. Zo houden de leden zicht op hun consumptiegedrag in de bar.

In geen enkel geval worden kredieten aan de bar toegestaan; bij onvoldoende provisie dient U cash te betalen, hierop wordt geen korting meer verrekend.

Twins Club adviseert het gebruik van bankkaarten (of Apple/Google Pay), bij voorkeur geen Payconiq. 

 

       4.  Gebruik van de beachclub door leden (*)

LEDEN HEBBEN VRIJ EXCLUSIEF TOEGANG TOT DE BEACHCLUB EN HET BEACHHOUSE

De leden kunnen vrij gebruik maken van de materialen van de beachclub: windzeilen met ligstoelen, ligbedden en klein recreatiegerief.  

Studenten en jongeren hebben geen recht op gebruik van ligbedden.  

Gebruik van een handdoek op de ligbedden of stoelen en het na gebruik terugplaatsen van de ligbedden is verplicht.  

Natte pakken op de ligbedden en ligstoelen zijn uitgesloten.

Leden maken vrij gebruik van de FATBOYS. Het is niet toegelaten om te consumeren of te drinken in de fatboys.

 

      5. Gebruik van de sportmaterialen:

Leden kunnen kites, speedsails, landboards, golfsurfboards, sups en kayaks vrij maar zorgvuldig gebruiken. De beachmaster oordeelt over het al dan niet correct gebruik. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van gebruik.

Leden vanaf 14 jaar kunnen patin à vela en zeilwagens gebruiken tegen een vergoeding (prijzen worden meegedeeld), indien zij het basisniveau surfen of zeilen hebben behaald (basisniveau pasjes). Wie het basisniveau niet heeft, wordt begeleid door een ervaren surfer of zeiler (ouder of lesgever).

De Rafts en Giant Sups en windsurfboards kunnen alleen door trainingsteams, scholen en groepen worden gebruikt. Leden kunnen hier dus geen gebruik van maken.

Klein recreatiegerief en kinderspeeltuigen zijn vrij in gebruik: alle gebruikte materialen worden aan de beachmaster terugbezorgd of in de speelgoed kabine terug geplaatst.  

Gebruik van materiaal wordt altijd aan de beachmaster gevraagd. 

 

      6. Gebruik van wetsuits en reddingsvesten :

Vrij gebruik van wetsuits en reddingsvesten: wetsuits worden vrij gebruikt door deelnemers aan de trainingsteams en programma's "Out 4a Day" en door jongeren tijdens de stages of op schoolsportdag: na gebruik wordt de wetsuit uitgespoeld en teruggehangen op de plaats.  

Er is vrij gebruik door leden van de KORTE PAKKEN (SHORTY' S 2 MM) die in de hutten op het strand hangen.

Er is GEEN VRIJ GEBRUIK van LANGE PAKKEN door leden. Wie een wetsuit van de club gebruikt, betaald € 10,- aan de beachmaster. De beachmaster staat open voor vrij gebruik door nieuwe of startende leden. 

Alle leden en dagleden kunnen vrij gebruik maken van de reddingsvesten van de club. Gebruik van een reddingsvest wordt aan de beachmaster gemeld.

 

       7. Verzekering leden:

Alle leden worden aangesloten bij de Wind- en Watersport Federatie en zijn verzekerd voor surfen en zeilen in al zijn disciplines.  Zij houden zich aan de vigerende wetgeving.

Aansluitend op de verzekering krijgen alle leden een wedstrijdlicentie voor deelname aan officiële wedstrijden: deze licentie wordt door de federatie per e-mail overgemaakt. Check dus zeker ook je SPAMbox. 

 

       8.  Gesloten beachclub:

De beachclub en school zijn gesloten en sportmateriaal van de club kan niet worden verhuurd, indien op het strand meer dan 23 knopen wind staat (vanaf zes bf. dus).

De club is 7/7 open tussen Pasen en Herfst van 10u tot 16u. Tijdens de weekends in het voor- en najaar zijn we open tot 18u. In de zomervakantie (juli & augustus) sluit de school om 19u. 

De reddingsboot en Defender zijn stand-by aan de waterlijn en tijdens alle weekends tussen Pasen en Herfst. 

Bij continue regen en stormweer bijft de beachclub gesloten. 

Check bij twijfel of de club open of gesloten is via de webcam/weerstation.

 

       9. Klachten

Klachten van leden over de sportieve werking of over het clubpersoneel worden aan de voorzitter (op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) overgemaakt: de club (het bestuur) houdt eraan een antwoord binnen de week over te maken. 

In conflict situaties vallen personeel, crew en bestuur terug op de statuten en het intern reglement van de club. Leden die zich niet naar het intern reglement schikken, worden door de crew of bestuur verwittigd. Bij herhaalde overtredingen kan het lidmaatschap bij beslissing van bestuur worden ontnomen. Dit wordt per schrijven aan het betreffende lid overgemaakt zonder financiële compensatie voor het in het werkingsjaar gestorte lidgeld. 

 

      10. Veilig gedrag tijdens het sporten

Alle sporters volgen ten allen tijd de richtlijnen van de redder en beachmaster op (vlag aan de seinmast voorzien) en houden zich aan de vigerende decreten.

Kinderen tot 12 jaar mogen nooit alleen sporten in zee, moeten altijd door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het spelen of surfen in de branding.

Jongeren tussen 12 en 14 jaar die geen stage op de club hebben gevolgd of geen brevetten in windsurfen en/of zeilen hebben, moeten door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het beoefenen van watersporten in de clubzone.  Jongeren vanaf 12 die deel uit maken van een trainingsteam kunnen, na toelating door hun coach, zonder begeleiding van hun ouders sporten op zee.  Bijkomende voorwaarde is dat altijd met minstens 2 jongeren samen wordt gesport.

Bij rode vlag in de badzone kunnen watersporters geen zee kiezen. De club kan bij groene vlag surfers of zeilers die onvoldoende bekwaam zijn, verbieden om op het water te gaan. 

 

      11.  Betalingen van sportieve dienstverlening door Twins Club vzw

Alle betalingen van lidgelden, deelname aan sportkampen, schoolsportdagen en groepsarrangementen via overschrijving of online (ism Ingenico) gelden volgende regelingen voor herroeping/terugbetalingen:

Op de bijdrage voor LIDMAATSCHAP van een sportclub is GEEN HERROEPING toegelaten. Wie om medische of andere reden na het afsluiten van zijn lidmaatschap geen verder gebruik kan maken van de aangeboden service kan geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugstorting van zijn ledenbijdrage

Op de bijdragen voor deelname aan de SURFCAMPS voor jongeren is HERROEPING MOGELIJK. De club zal bij ongeschiktheid om medische reden (verplicht overmaken van een medisch attest) 75% van de bijdrage terugstorten bij een opzeg op meer dan één maand voor aanvang van de stage. Wie op minder dan één maand zijn deelname aan een camp opzegt om medische reden krijgt 60% teruggestort.

Op de voorschotten van DAGARRANGEMENT is GEEN HERROEPING mogelijk. Indien na boeking en overmaken van het voorschot een activiteit wordt opgezegd, zal het voorschot niet worden terugbetaald.

 

      12.  Regelingen voor gebruikers van kooien/boxen in het Beachhouse

De boxen kunnen alleen door leden worden gehuurd; bij ingebruikname zijn lidgeld en huurgeld kooi op de rekening van Twins Club overgeschreven. Elke huur loopt over één seizoen en eindigt telkens op 21 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de huur is betaald.

De boxen worden alleen met clubsloten afgesloten; het nummer is door de eigenaar én de beachmaster gekend en is genoteerd op dit reglement. Eigen aangebrachte sloten zullen, zonder dat de huurder een vergoeding kan vragen, door de beachmaster worden verwijderd.

Het aanbrengen van schrijfsels, belettering of bestickering is niet toegelaten. In de kooi mag een eigen inrichting worden voorzien die zonder schade aan de wanden kan worden verwijderd. Wie stickers op de kooi aanbrengt, betaalt € 20,- voor het verwijderen ervan.

De huurder brengt per mail de inventaris van zijn kooi over op het secretariaat; het stockeren is exclusief voor zeil- of surftuigen en voor technische outfits; stockage van speelgoed, vuurpijlen, strandgerief (parasols), doping en voedsel is niet toegelaten. De beachmaster zal op eigen initiatief dit soort materialen uit de kooien verwijderen. De huurder kan hiervoor geen schadevergoeding vragen.

De huurder kan zijn box delen met maximaal één ander lid; beide leden brengen het secretariaat hiervan op de hoogte. De inventaris van het materiaal is opgesplitst onder beide leden. 

Er is door de club een verzekering tegen brand en storm afgesloten en er zijn camera's op de inkomdeuren opgesteld met 24/24u opnames. Er is géén verzekering tegen diefstal en waterschade: leden kunnen hiervoor desnoods zelf initiatieven nemen. De brandverzekering impliceert een inventaris van alle materiaal in de kooien.

De toegang via een eigen badge kan voor leden. De badges wordt elk jaar geactiveerd na het betalen van het huurgeld: voor die activatie wordt € 25,- op jaarbasis betaald. Voor een eerste badge of bij verlies van de badge wordt € 20,- waarborg gevraagd. De toewijzing van de kooi, de activatie van de badge en het verkrijgen van een slot is op het strand en in overleg met de Sporttechnisch Coördinator. 

Wie zich niet aan het reglement houdt, wordt hierover aangesproken; indien het reglement blijvend wordt overtreden zal een ingebrekestelling worden overgemaakt en dient de kooi te worden ontruimd. Hierbij wordt geen terugbetaling van (een deel van) het huurgeld voorzien.

De actieve leden hebben toegang tot het sanitair en de douches; de toegang tot de douches en toiletten wordt door de club geregeld: de warme binnendouches worden bij mooi en warm weer worden afgesloten (de nieuwe stranddouches zijn altijd beschikbaar).

 

Clublabels

TWINS CLUB is een door de Wind- en Watersport Federatie erkende school en erkende trainingsclub.